Olen monialainen taiteilija ja asun sekä työskentelen vanhalla maatilalla Haminan Reitkallissa. Taiteellinen työskentelyni on sidoksissa vuodenkiertoon ja omistamani 1,5 hehtaarin maa-alueen havainnointiin. Viljelen ja keräilen monet materiaalini itse. Vuorovaikutus kasvien ja maaseudun lähiympäristön kanssa ja kestävien työtapojen löytäminen on minulle jatkuva inspiraation lähde. Tervetuloa tutustumaan työpäiväkirjaani!

I am a multidisciplinary artist living and working at an old farm in Reitkalli, Hamina. My artistic practice follows the seasons as I work and observe the 1,5 hectars surrounding our house. I grow and forage a lot of the materials I use in my work myself. The daily dialogue with the plants and the countryside nature in a manner that is sustainable is a constant inspiration for me. Welcome to take a look of my work journal! 

You may also like

Back to Top